CMIIndustri-Fjällhuset
GodsterminalIndustrilagerKontor
 
 

 

Fotografier industrifastigheten

Klicka på bilderna så blir de större och detaljerade!


Bild 1: Översikt - Gröndalsleden framför industrifastigheten.

Bild 2: Gröndalsleden - genomfartsled norr och väster om Värnamo.

Bild 3: Godsterminal - infart från Gröndalsleden.

Bild 4: CMI Industrilager.

Bild 5: Lastbryggan på ena sidan.

Bild 6. Kontor - mot Fabriksgatan.